Tag Archive for 'เสียง'

กฎเกณฑ์พร้อมด้วยมรรยาทภายในการใช้วิทยุสื่อสารที่จำต้องมีในการทำงาน

ข้อพึงกระทำว่าด้วยระเบียบและมารยาทในการใช้วิทยุสื่อสาร ในการส่งข่าวสารทางวิทยุสื่อสารจะต้องให้สั้นและกระชับเท่าที่จะสามารถเนื่องมาจากทุกวินาทีนั้นมีค่าและถ้าพลาดพลั้งไปก็จะล่าช้า ที่สำคัญคือการทอดทิ้ง การพูดล้อเล่น ย่อมก่อให้เกิดความสับสนได้ ในเรื่องที่ไม่มีกฎระเบียบใด ๆ ระบุไว้ ก็ให้ใช้สำนึก(Common sense) ในการสื่อสาร เนื่องด้วยในการเล่นจนเลยวงจำกัดอาจเป็นต้นเหตุที่เป็นเหตุให้งานเสีย ไม่มีใครฟังคำพูดเหล่านั้น ไม่ก็จะหมายถึงการบอกระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ในเรื่องที่ไม่ใช่ราชการ เป็นการ ไม่สมควรในการใช้วิทยุสื่อสาร เช่นนี้ห้ามปรับแต่งความถี่หรือลองเครื่องเกินเหตุจำเป็น น่ารับฟังก่อนส่ง การส่งเข้าแทรกที่ไม่ถูกต้องทำให้เกิดการปั่นป่วนและ ก่อกวนไม่ก็ขัดคอการงาน ของหน่วยงานที่กำลังดำเนินงาน อยู่ในเวลานั้น ใช้คำพูดให้ชัดเจน เน้นที่พึงจะเน้นหนัก ฟังรู้เรื่องไม่ยาก มีการใช้คำกล่าวด้วยความไวที่เหมาะสม โดยจำต้องคิดถึงฝ่ายตั้งรับ ว่าสามารถเขียนบันทึกได้ทัน เพื่อที่จะลดระยะเวลาที่จะใช้ในการตรวจทานอีกครั้ง พากเพียรเลี่ยงการใช้ระดับเสียงที่แปลกประหลาด เสียงสูงทำให้แสบแก้วหูเสียงต่ำทำให้รู้เรื่องยาก เพียรพยายามใช้คำที่รู้ง่ายพร้อมทั้งสรุปความได้ง่าย แล้วยังน่าจะใช้การพูดที่เป็นธรรมชาติ ระวังจังหวะการกล่าวธรรมดา พร้อมกับพูดจาให้เป็นประโยค หรือไม่ก็ถ้อยคำ ไม่ควรใช้การบอกเป็นลักษณะคำต่อคำ