Tag Archive for 'ปุ๋ยอินทรีย์'

การทำสวนด้วยปุ๋ยอินทรีย์ดีอย่างไร

ปุ๋ยอินทรีย์คืออะไร โดยทั่วไปปุ๋ยอินทรีย์ที่ทำจากสารสังเคราะห์สารเคมีที่ผลิตและปุ๋ยอินทรีย์ทำจากวัสดุธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ นี้เป็นบิตของการทำให้เรียบง่าย แต่และบางครั้งเส้นแบ่งระหว่างปุ๋ยอินทรีย์และอนินทรีจะได้รับบิตเบลอ ตัวอย่างเช่นแร่ธาตุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเช่นหินปูนเกลือและเหมืองหินฟอสเฟตแม้ว่าจะมีการใช้สารอนินทรีย์ทางเทคนิค มาใช้เป็นปุ๋ยนานหลายศตวรรษแล้วและยังปลอดภัยเท่ากับปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์มักจะถูกสร้างขึ้นเป็นวัสดุอินทรีย์อื่น ๆ ที่เน่าและสลายตัว สารปนเปื้อนจะถูกย่อยสลายลงสู่น้ำและแร่ธาตุ ชีวมวลที่เกิดขึ้นมีคุณภาพสารอาหารสูงมาก ตัวอย่างที่พบมากที่สุดคือปุ๋ยหมักซึ่งชาวสวนในสวนหลายแห่งสร้างขยะจากขยะอินทรียวัตถุใบที่ตายแล้วเศษหญ้าเศษอาหารเป็นต้นอีกตัวอย่างหนึ่งคือมูลสัตว์ซึ่งมีปริมาณสารอาหารสูงมากและมีการใช้ในการเกษตร เป็นปุ๋ยเป็นพัน ๆ ปี สุดท้ายพืชบางชนิดถูกใช้เป็นปุ๋ยเช่นสาหร่ายทะเลและตะไคร่น้ำ สิ่งที่ไม่ถูกต้องกับปุ๋ยเคมีอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์จำนวนมากมีสารเคมีสังเคราะห์ที่ไม่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในธรรมชาติและอาจกลายเป็นอันตรายได้ การใช้สารเคมีดังกล่าวหากมีการใช้อย่างกว้างขวางในช่วงเวลาหนึ่งอาจทำให้สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของท้องถิ่นเสียหายได้ รูปแบบของมลภาวะทางเคมีที่พบมากที่สุดเกิดขึ้นเมื่อฝนตกและปุ๋ยเคมีสังเคราะห์จะถูกชะล้างออกจากพื้นดินลงสู่น้ำฝน กระแสน้ำไหลบ่าเข้ามาในบ่อและลำธารซึ่งมักฆ่าปลาและชีวิตทางน้ำอื่น ๆ สารเคมีเหล่านี้ในที่สุดก็ปลิงลงไปในน้ำใต้ดินที่ผู้คนและสัตว์ดื่ม ในที่สุดพืชบางชนิดจะดูดซับสารเคมีสังเคราะห์เหล่านี้เข้าสู่พืชได้เมื่อโตขึ้น เมื่อผู้คนซื้อผลผลิตและกินอาหารเหล่านี้สารเคมีเหล่านี้จะถูกนำมาใช้กับร่างกายของพวกเขา หนึ่งมื้อของการผลิตดังกล่าวอาจไม่เป็นอันตราย แต่ในช่วงชีวิตของการรับประทานอาหารดังกล่าวเหล่านี้สารเคมีสังเคราะห์เหล่านี้สามารถสร้างขึ้นในร่างกาย ปุ๋ยอินทรีย์เป็นสิ่งที่ดีกว่า เห็นได้ชัดว่าการใช้สารเคมีที่ไม่เป็นธรรมชาติเข้ากับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับการทำปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งเกิดขึ้นจากพืชอินทรีย์และสัตว์อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ อย่างไรก็ตามในแง่ของการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชอย่างไรปุ๋ยอินทรีย์ก็ดีเท่ากับปุ๋ยสังเคราะห์ ในขณะที่ปุ๋ยสังเคราะห์มีความเข้มข้นปุ๋ยอินทรีย์มีการเจือจางมากขึ้นตลอดชีวมวลจำนวนมาก ในแง่หนึ่งก็หมายความว่าคุณต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์ kasetnumchok มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลเช่นเดียวกับจำนวนเงินที่เล็กกว่าของปุ๋ยอินทรีย์ อย่างไรก็ตามในทางตรงกันข้ามนี้หมายความว่าสารอาหารจะถูกปล่อยออกสู่ดินอย่างช้าๆโดยมีอัตราการเจริญเติบโตของพืชที่ช้ากว่าและสอดคล้องกันมากขึ้น นี้จะช่วยป้องกันวงจรบูมและหน้าอกที่ปุ๋ยอินทรีย์บางชนิดสามารถสร้างในพืช

คุณค่าของปุ๋ยอินทรีย์กับการใช้ในแง่การกสิกรรม

ปุ๋ยอินทรีย์ รวมความว่าปุ๋ยที่ได้จากอินทรีย์สารซึ่งกำเนิดขึ้นเพราะว่ากระบวนการหลากหลาย ทั้งที่ได้จากมูลของสัตว์ หรือว่าซากพืช ซากสัตว์ เป็นต้น พร้อมทั้งยิ่งไปกว่านี้แล้วปุ๋ยอินทรีย์ยังมีผลดีต่อไม้มากมาย เสียแต่ว่าเช่นนี้ทั้งนั้นแล้วกว่าจะได้ปุ๋ยอินทรีย์ก็ต้องเวลาและผ่านขั้นตอนเปลี่ยนแปลงหลากหลาย ทางชีวภาพเสียก่อน ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นวัตถุที่มีคุณค่าในการเปลี่ยนแปลงสภาพหรือประเภทของดินให้คู่ควรต่อการเติบใหญ่ของพืช ทำเอาดินมีภาวะการระบายน้ำ ระบายอากาศดีขึ้น ทั้งยังช่วยให้ดินมีความสามารถในการซับน้ำ หรือดูดน้ำที่จะเป็นคุณประโยชน์ต่อต้นไม้ไว้ได้เพิ่ม ช่วยลดการจับตัวเป็นแผ่นแข็งของพื้น ทำเอาการงอกของเมล็ดหรือการซึมของน้ำลงไปในดินง่ายขึ้น ช่วยลดการล้นของน้ำเวลาฝนตก เป็นการลดการพัดพาหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์ไป นอกจากนี้แล้วคุณลักษณะของปุ๋ยอินทรีย์ก็คือ อยู่ในดินได้นานมากและค่อย ๆ ปล่อยธาตุอาหารออกมาอย่างช้า ๆ จึงมีโอกาสสูญเสียน้อยกว่าปุ๋ยเคมี  เพิ่มพูนให้จุลอินทรีย์ในดินเป็นพิเศษ พวกที่มีประโยชน์ต่อการบำรุงดินให้ทำงานอย่างมีศักยภาพมากเพิ่มขึ้น เมื่อใส่ร่วมกับปุ๋ยเคมี จะเกื้อกูลปุ๋ยเคมีให้เป็นผลประโยชน์แก่ไม้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งมีธาตุอาหารเสริม อยู่เกือบพร้อมเพรียงตามความประสงค์ของพืชนั้นเอง อ่านเพิ่มเติมได้ที่ kasetnumchok.com/ปุ๋ยอินทรีย์โวก้า