Tag Archive for 'ธุรกิจบริการทางการศึกษา'

บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ หนึ่งในธุรกิจการศึกษา

บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ หรือชื่อที่เรียกกันในวงการว่าเอเย่นต์ (agent) หรือตัวแทน เป็นธุรกิจบริการทางการศึกษาที่ได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างแพร่หลายในประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นตัวแทนและเป็นตัวกลางระหว่างมหาวิทยาลัยในต่างประเทศกับนักเรียน บทบาทหลักคือมีหน้าที่ให้บริการทั้งนักเรียน และ มหาวิทยาลัย หรือเป็นจุดเชื่อมให้มหาวิทยาลัยพบกับนักเรียนนั่นเอง หน้าที่ของผู้ให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ คือ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และหลักสูตรการเรียนการสอน เสนอทางเลือกที่เหมาะสมให้กับนักเรียน ในด้านวิชาที่ชอบและอยากเรียน มหาวิทยาลัยที่เลือกไปเรียน และดำเนินการสมัครเข้าเรียน และติดตามผลตอบรับจากมหาวิทยาลัยนั้นๆ พูดง่ายๆ อุปมาเหมือนนักเรียนแต่งตั้งให้เอเยนต์นั้นๆ เป็นตัวแทนในการดำเนินการติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยปลายทางแทนนักเรียนตลอดกระบวนการ ส่วนการบริการที่ agent มีให้มหาวิทยาลัย คือการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือกัน จัดกิจกรรมต่างๆ จัดสัมภาษณ์ อำนวยความสะดวกให้มหาวิทยาลัยเมื่อมาเมืองไทย ในประเทศไทยมีตัวแทนให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศกว่า 50 แห่ง (ข้อมูลจาก www.tieca.com) ครอบคลุมสถาบันการศึกษาจากหลากหลายประเทศที่แพร่หลายหน่อยก็คงเป็น อังกฤษ ออสเตรเลีย อเมริกา แคนาดาสำหรับตลาดระดับปริญญาโท และปริญญาตรี นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ สำหรับตลาดระดับมัธยมหรือ การเรียนภาษาอังกฤษช่วงปิดภาคเรียน นอกจากนี้ก็ยังมีตลาดเฉพาะสาขาวิชา เช่น จีน เกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย สวิตเซอร์แลนด์ (วิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว) ก็มีตัวแทนดำเนินการเช่นกัน ในส่วนของขั้นตอนการให้บริการของนิวเคมบริจด์ เริ่มจากการสอบถามความสนใจเบื้องต้นถึงสาขาวิชา […]