Tag Archive for 'ที่นอน'

การเลือกเฟ้นที่นอนคนสูงอายุ

ที่นอนที่เหมาะสำหรับคนสูงอายุนั้นจะต้องเน้นที่นอนที่มีการเบียดเสียดหรือ Density มากหน่อย โดยแบ่งวิถีทางคัดออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่นอนสปริง พร้อมทั้งกลุ่มที่ไม่ใช่สปริง โดยมีพลความเช่นนี้ ที่นอนสปริง จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ สปริงต่อเนื่อง และสปริงแยกอิสรภาพหรือ Pocket spring ซึ่งถ้าจะให้เหมาะสมกับผู้สูงวัยควรจะต้องคัดในกลุ่มของ pocket spring ซึ่งเป็นสปริงแยกอิสระ ทำให้สามารถรองความหนักเบาในแต่ละจุดได้แยกจากกัน คือ ถ้าตำแหน่งไหนของร่างกายมีน้ำหนักมากที่นอนก็จะยุบมาก ถ้าตำแหน่งไหนมีน้ำหนักน้อยที่นอนก็จะยุบน้อยนั่นเอง แต่โดยส่วนมากที่นอน pocket spring ถ้ามีความหนาประมาณ 10 นิ้ว จะมีความนิ่มมากซึ่งไม่เหมาะสมกับคนสูงอายุ ถ้าจะให้ที่นอน pocket spring มีความยัดเยียดมากหน่อย อาจจะต้องคัดเลือกความหนาที่มากกว่า 12 นิ้วขึ้นไป ที่นอนกลุ่มที่ไม่ใช่สปริง ที่นอนกลุ่มนี้นั้นแบ่งหลักๆได้เป็น ที่นอนยางพารา พร้อมด้วยที่นอนยางพาราสังเคราะห์ โดยถ้าให้พอดี พึงจะเป็นที่นอนยางพาราธรรมชาติ เพราะมีความอ่อนตัวที่ดีกว่ายางพาราสังเคราะห์อีกทั้งยังไม่มีสารเคมีอีกด้วย แต่ที่นอนยางพาราธรรมชาติจะมีราคาค่อนข้างสูงมากเมื่อเทียบกับที่นอนยางพาราสังเคราะห์ ซึ่งในกรณีที่ค่าที่นอนยางพาราธรรมชาติเกินงบในการซื้อที่ตั้งไว้ อาจเลือกสรรที่นอนที่มีชั้นวัสดุแบบที่เป็นยางพาราสังเคราะห์อยู่ตรงกลาง พร้อมกับมียางพาราธรรมชาติอยู่ชั้นบนและล่างของที่นอนก็ได้ คำแนะนำเบี่ยงบ่ายคือ ที่นอนในกลุ่มที่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือกลุ่มนุ่นหรือใยสังเคราะห์ เนื่องจากว่าวัสดุ […]