Archive for the 'การศึกษา' Category

จักติว GED ไปเพื่อจะกระไรหากเราทำข้อสอบไม่ผ่านจะปรากฏอย่างไร

GED ประกอบไปด้วยข้อสอบ 5 วิชา หากผ่านการทดสอบครบทั้งหมดจะได้รับใบคะแนน (Transcript) และใบวุฒิบัตร (Diploma) ซึ่งศธของประเทศไทยให้การให้คำมั่นว่ามีสาระเทียบเท่าระดับม.ปีที่ 6 ซึ่งทำให้สามารถนำผลการสอบ GED ไปเป็นข้อรับรองประกอบการสมัครเข้าเรียนต่อในระดับสถาบันอุดมศึกษาในเมืองไทยได้

สอบ GED ผ่านการทดสอบแล้วสามารถพาไปยื่นเข้าสถาบันอุดมศึกษาได้เลยหรือไม่ เมื่อสอบ GED ผ่านแล้วถือได้ว่าผู้สอบผ่านมีคุณสมบัติเทียบเท่าผู้ที่ผ่านการทดสอบหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนปลายของเมืองไทย แต่แนวการเลือกเฟ้นของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมักพึงปรารถนาคุณลักษณะอื่นๆด้วย ในเรื่องที่อยากยื่นสมัครหลักสูตรอินเตอร์ในระดับมหาวิทยาลัย มักจะจำเป็นต้องยื่นผลสอบวิชาภาษาอังกฤษ อาทิเช่น IELTS, TOEFL, CU-TEP หรือบางวิทยาลัยอาจจะมีข้อสอบภาษาอังกฤษของตัวเองเพื่อตรวจสอบ ทั้งๆบางมหาวิทยาลัยอาจขอผลสอบวิชาอื่นๆด้วย อาทิเช่น SAT, CU-AAT, MUIC แต่ถ้ายื่นลงสมัครหลักสูตรไทยในระดับมหาวิทยาลัย จะจำต้องสอบวิชาต่างๆ อาทิเช่น GAT, 9 วิชาสามัญ, O-NET อย่างไรก็ดีการสอบผ่าน GED เป็นเหตุให้ผู้เรียนมีสิทธิ์สอบวิชามากมายเหล่านี้แม้จะยังไม่ได้เป็นผู้เรียนม.6 ก็ตาม (ทำเอามีโอกาสเห็นแบบทดสอบก่อนเพื่อนในรุ่นเดียวกัน) พูดโดยย่อคือ GED เป็น “องค์ประกอบที่สำคัญ” ไม่ก็ “ก้าวแรก” ของการสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษา  (เร็วกว่าบุคคลอื่น) เพราะ GED สามารถสอบได้ตลอดทั้งปี ผู้สอบอาจใช้เวลาแค่ 1 เดือนในการเตรียมตัวติว GED พร้อมด้วยสอบ GED จนผ่าน หากพึงปรารถนาทราบขบวนการในการสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษาว่าวิทยาลัยใดอยากได้ผลสอบวิชาไหนบ้าง  ชี้แนะว่าติว GEDก่อนกำหนดไปสอบจะดีมากเนื่องด้วยเราจะได้ความเข้าใจเสริมเพิ่มค่อนข้างจะเยอะ สนใจติดต่อ http://www.gedthai.com

กระทำอย่างไร? “ปรารถนาไปเรียนแพทย์ที่จีน”

หลายคนทบทวนดูที่เล่าเรียนต่อต่างบ้านต่างเมือง ก็เพราะว่าเราจะเจออะไรที่แปลกใหม่ พร้อมกับความช่ำชองใหม่ๆที่จะได้เจอ ได้ทัศนคติอะไรที่กว้างขึ้น ทั้งในด้านธรรมเนียมปฏิบัติของประเทศที่เราจะไปศึกษาต่อ ได้ไปเรียนทั้งในด้านตัวบท และการดำรงอยู่จริงที่นั้นเชื่อว่าอาจเป็นสิ่งที่แปลกใหม่และเป็นสิ่งที่ท้าเรามากๆ เพราะเราจะได้เจอแน่นอนนั้นก็คืออุปลักษณะของคนในประเทศนั้นๆที่เราจะได้สัมผัส มันก็คงเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมฮะที่กาลครั้งหนึ่งเราจะได้ไปแลกแง่คิดต่างกับคนที่ต่างสัญชาติ ต่างศาสนากับเรา ได้เห็นส่วนสดๆ ร้อนๆ ที่เราอาจยังไม่ทราบ และเขาก็จะได้เห็นทรรศนะที่เขาไม่ทราบจากเราเหมือนกัน นี้คือสิ่งที่ทำความเข้าใจได้จากชีวิตจริงซึ้งที่ในคู่มือไม่มีฮะ

ในไทยมีกองกลางหลายบริษัทที่เราสามารถเข้าขอความเห็นในการเรียนต่อเมืองนอกได้ การที่เราตระเตรียมความพร้อมก่อนไปศึกษาต่อต่างบ้านต่างเมืองก็คงเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่หรือขอรับกระผม เพราะหากเรามิได้มีความชำนาญแล้วแต่เรามีคนที่ให้คำแนะนำ ก่อน ก็เป็นเหตุให้เราพร้อมและชัวร์ในการที่จะไปศึกษาต่อเมืองนอกมากขึ้น www.chinauinfo.com  เป็นอีกเว็บไซด์หนึ่งที่จะทำให้ผู้ที่กำลังจะเรียนต่อที่จีนได้มีความพร้อมมากขึ้น รวมถึงการทำวีซ่า และการจับจองที่พักข้างในและข้างนอกสถาบันอุดมศึกษา นอกจากนี้ก็ยังมีบุคลากรประจำอยู่ที่จีนไว้คอยดูแลให้การช่วยเหลือ และคำปรึกษาด้านการดำรงชีวิตด้วยครับผม

เห็นไหมฮะว่าการเรียนต่อต่างบ้านต่างเมืองนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเกินไปหรือยากเกินไปเลย เพราะหากว่าเราได้จัดความพร้อมให้กับตัวเราก่อน ก็เป็นเหตุให้เราชนะไปแล้วขอรับกระผม ลองดูสิค่ะ!